دستور

غــ َم  با آن ضمیر ِ متصل ِ بی رحمانه اش، تا ابد فقط برای این اول شخص ِ مفرد می ماند.

/ 2 نظر / 13 بازدید
راحیل

سلام ،برف ها کم کم آب می شود شب ذره ذره آفتاب می شود و دعای هر کسی رفته رفته توی راه مستجاب می شود ...