!!!لطفا سعی نکنید خاموشم کنید!!!

در مقابل کسی که آتش گرفته است...بی شک هیچ کاری نکردن خیلی مفید تر از خاموش کرن آتشش با بیل است...

/ 4 نظر / 18 بازدید
........

کجای زندگی را با تو مشترک بوده ام؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ که حالا تلفن خوش خیالت تو را مشترک مورد نظر من میخواند؟؟؟؟؟؟ مورد نظر شاید ولی مشترک نه . . . چه خوش خیال است من + تو = هرگز

........

دلگیرم از تنهایی های مکرر . . . از مردمانی که بودنشان را ادعا میکنند . . . و از زمانه که محبت طلب کردم و هیچ نبود .. . .نه دستی . . .نه دوستی . . . و باز تنهایی...!!!

مهم نیست

همان عشقِ سرخ و ابی که خنکای مرهمی است بر دردی...

مهم نیست

مردن تو آتیش خیلی زجر آور تر از مردن با بیله، دومی لااقل زجر کش نمیشه... به نظرم همون بیله هم یه جور لطف به حساب می یاد وقتی داری تو آتیش میسوزی...