......

میخواهند آدم را از تنهایی دراورند....اما نا بلدند.......سقف سست تنهایی را روی سر آدم خراب میکنند.

/ 3 نظر / 20 بازدید
سلام

سلام هوا داره سرد میشه. یه ایده جالب...

خشایار

ســلام خـوبــی یـــه ســـربـــزن نـــظـریــادتـــون نــــره [بغل][گل][گل]