چه بگویم از این شرایط.....

مثل دیگ زود پزی که تا خر خره پرش کرده باشند و همه ی سوراخ سنبه هایش را کیپ کرده باشند و گذاشته باشندش روی شعله ای که با تمام توان میسوزد.........چاره ای ندارم........انفجار شاید نجاتم دهد.

/ 1 نظر / 16 بازدید
amirreza

سلام.وب زیبایی دارین amirreza1373000