اما تو بیا این خیال پریشان را از تنم درآور....

خیال که لباس نیست.....اگر بود همین حالا میرفتم....وخیال های راحتیم را میپوشیدم....شاید هم....اگر لباس بود خیال راحت.....لباس گرانی بود.....ما ثروتمند نیستیم.....شاید باز هم با همین خیال ناراحتم میخوابیدم.....شاید....

/ 3 نظر / 16 بازدید
VNIW

واقعا کاش لباس بود... من حاضر بودم تمام دار و ندارم را بدم و یک لباس راحت بخرم... مرسی از این تعبیر زیبا